Makalah Kadar Air Kayu Sengon (Albizia falcataria (L.) Fosberg)

Makalah kadar air kayu sengon bertujuan untuk mengetahui kandungan kadar air yang dimiliki oleh pohon sengon. Pengetahuan tentang kadar air kayu sengon atau jenis Albizia falcataria (L.) Fosberg ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menggunakan kayu sengon sebagai bahan dasar pembuatan perabotana atau bangunan.

close