Laporan Praktikum : Briket Arang Berbasis Cangkang Kelapa Sawit

Laporan praktikum briket arang berbasis cangkang kelapa sawit bertujuan: 1. Untuk mengetahui kadar air yang terkandung pada briket arang dari cangkang kelapa sawit. 2. Untuk mengetahui kadar zat mudah menguap (ZMM) pada briket arang dari cangkang kelapa sawit. 3. Untuk mengetahui kadar abu pada briket arang dari cangkang kelapa sawit. 4. Untuk mengetahui kadar karbon terikat pada briket arang dari cangkang kelapa sawit.

close